We staan voor….

  • kwaliteitsvolle kinderopvang  met deskundige en gemotiveerde medewerk(st)ers.
  • een ruim aanbod van diensten voor kinderen van 0 tot 12 jaar.
  • samenwerking met partners in de kinderopvang, diensten voor opvoedingsondersteuning, scholen, vormingsinstellingen en  medisch-sociale hulpverleners.
  • speciale aandacht voor kinderen met specifieke zorgen en gezinnen die het moeilijk hebben.
  • Christelijke waarden met respect voor andere levensbeschouwingen.
  • continue evaluatie en bijscholing                                                                                                                              

 

We gaan voor ...

We laten ons inspireren door het boek  “Prutske” van Stijn Streuvels 

 PRUTSKE

‘Prutske’ was het jongste kind van Stijn Streuvels, onbezorgd, vrolijk  en fantasierijk. 
Ze groeide op  in een warme en veilige omgeving. 
Van daaruit ontdekte  ze vol verwondering de wereld, de mensen, de seizoenen en de natuur om zich heen.

 

Onbezorgde, blije kinderen

We willen zo goed mogelijk inspelen op signalen en noden van ieder kind,  zodat het zichgoed  voelt.

 

Een warme, geborgen en veilige omgeving

We  zorgen voor een liefdevolle omgang, een veilige en kindvriendelijke omgeving met een duidelijke structuur en grenzen.

 

Vol verwondering de wereld ontdekken

We willen kinderen veel kansen bieden om de wereld te ontdekken.  Er is een ruim aanbod van spelmateriaal voor binnen en buiten. We benaderen de kinderen positief, we ontdekken hun kwaliteiten en stimuleren hun ontwikkeling.  

 

Samen  spelen

Door samenspel  met andere kinderen, oefenen  ze hun sociale vaardigheden. We leren  respect te hebben voor elkaar en  het beschikbare materiaal. We brengen  positieve levenswaarden bij.

 

Buiten in de natuur

We spelen  zoveel mogelijk buiten.  Bewegen in de natuur brengt  kinderen tot rust.  Het geeft hen meer weerstand en het nodigt uit tot creatief spel.

 

Samen op weg  met de ouders

We zoeken samen met de ouders wat het beste is voor hun kind.

 

Joomla! Foutopsporingsconsole

Sessie

Profielinformatie

Geheugengebruik

Database zoekopdrachten