Prutske is een informatie-, coördinatie- en registratiepunt voor alle opvangvragen in Diksmuide.

Prutske zoekt samen met de ouders naar alle mogelijkheden van opvang in de hele regio of biedt een oplossing via eigen diensten.

We hebben als doel de ouders te ondersteunen in hun zoektocht naar kinderopvang, door nauwgezette opvolging van elke opvangaanvraag die gemeld wordt bij ons lokaal loket.

We verzamelen hierbij cijfermateriaal over de lokale situatie van vraag en aanbod op vlak van kinderopvang.

We informeren het Vlaams beleid (Kind & Gezin) over eventuele tekorten in het aanbod van kinderopvang binnen de gemeente.

 

 

Joomla! Foutopsporingsconsole

Sessie

Profielinformatie

Geheugengebruik

Database zoekopdrachten