We vangen kinderen op met een vertraagde ontwikkeling of met een beperking als het haalbaar is in de leefgroep of in het opvanggezin.
We bieden extra spelstimulatie aan en bevorderen de zelfredzaamheid.
Samen spelen met andere kinderen werkt hierbij stimulerend.
We werken samen met gespecialiseerde diensten en therapeuten.

Joomla! Foutopsporingsconsole

Sessie

Profielinformatie

Geheugengebruik

Database zoekopdrachten