document

Download hier het programma voor de Kerstvakantie2022. 

 

 

 

document
Klik hier om in te schrijven voor vakanties en schoolvrije dagen. 

 

 

We organiseren voor- en naschoolse opvang en opvang op woensdagnamiddagen en vakantiedagen. De kinderen moeten zich in hun vrije tijd zoveel mogelijk kunnen uitleven. We proberen het aangenaam, gezellig en avontuurlijk te maken. De kinderen kunnen kiezen of ze buiten of binnen, rustig of actief, alleen of in groep spelen. We hebben een ruim aanbod aan spelmateriaal en activiteiten waaraan de kinderen vrij kunnen deelnemen. Dit gebeurt binnen een bepaalde structuur en zonder de veiligheid uit het oog te verliezen. We zetten voldoende begeleiders in, afhankelijk van het aantal aanwezige kinderen en de geplande activiteiten. We werken het liefst in kleine deelgroepen en houden hierbij rekening met de voorkeur van de kinderen.

 

 

document  Klik hier voor een overzicht met inschrijvingsdata voor de vakanties en schoolvrije dagen van het schooljaar 2022- 2023.

 

 

 

document Voor de menu voor de maand november kunt u hier klikken. Ook voor de maand december is de menu reeds beschikbaar. 

 

 

 document Download hier het huishoudelijk reglement.