Prutske richt zich tot gezinnen die behoefte hebben aan kinderopvang omwille van werkomstandigheden of om pedagogische redenen.
Onze diensten staan open voor alle kinderen en ouders, ongeacht hun cultuur, nationaliteit, godsdienstige overtuiging of maatschappelijke afkomst.
We geven voorrang aan mensen in sociale noodsituaties.
We staan open voor kinderen met een vertraagde ontwikkeling als het haalbaar is in de leefgroep of in het opvanggezin.

Joomla! Foutopsporingsconsole

Sessie

Profielinformatie

Geheugengebruik

Database zoekopdrachten